Spalenie 200 kalorii

Zapłodnienie pozaustrojowe to technologia wspomagania rozrodu i objawowego leczenia niepłodności. ART (ang. Assisted Reproductive Technologies), czyli wspomaganie rozrodu obejmuje kilka różnych sposobów, które robią się na pokładzie komórkowym. Łączy się je w okresie, jak nowe metody działania nie udały się.

Naukowcy określają zapłodnienie pozaustrojowe miane IVF (ang. In Vitro Fertilization). Stanowi toż tytuł łaciński. Badania wyróżnia się na dwa typy. In vivo to zdarzenia, które przeprowadzają się w warunkach laboratoryjnych, wewnątrz organizmu żywego. In vitro to sprawdzenia poza organizmem ludzkim ("na szkle"). Zapłodnienie in vitro liczy na doprowadzeniu do zapłodnienia komórki jajowej poza ciałem kobiety. W obecnym projekcie kieruje się jej hormony, które sterują procesem owulacji, a następnie pobiera komórki jajowe i trzyma je z plemnikami (męskimi komórkami rozrodczymi). Cały ten proces przenosi się w warunkach laboratoryjnych. W punkcie, gdy zapłodniona komórka zabiera się dzielić, zarodek transportowany jest do organizmu kobiety, aby mogło dołączyć do jego implementacji (zagnieżdżenia) w macicy. Jeśli się to uda - powstaje ciąża, która szybko dużo występuje w system prosty. W drodze IVF-ET (klasycznej) do zapłodnienia dochodzi samoistnie na specjalnej szalce, na której znajdują się komórki jajowe i plemniki (50-100 tysiecy). Dopasowują się one ze sobą w przeciągu 24 godzin dając kilka zarodków. W ostatnim planie wytwarza się im warunki odpowiednie do ostatnich jakie panują w ludzkiego organizmu. Technologia ta jest wyjątkowo ekskluzywna i inwazyjna. Jakie są wskazania do zapłodnienia in vitro? Początkowo technologia ta dana była dla pań z złymi jajowodami. Teraz tych wymagań jest mnóstwo i zdobywają również czynnik męski. Zapłodnienie in vitro zwykle szanuje się z czterech etapów. Są toż stymulacja hormonalna jajników (w obiektu produkcji większej ilości komórek jajowych), pobranie silnych i kobiecych komórek rozrodczych, zapłodnienie w warunkach laboratoryjnych oraz implantacja zarodka w gronie matki.